Bæredygtighed

Wästbygg Gruppen, som Logistic Contractor indgår i, traf allerede i 2017 en beslutning om, at virksomheden skal være fossilfri i 2030 inden for områderne el, varme, transport og affald. Som et led i dette arbejde har vi udviklet et værktøj ved navn ”Klimasmart Byggearbejdsplads” til at mindske klimaaftrykket i produktionsfasen.

Vi har lang erfaring inden for tiltag, der nedbringer ejendommens klimaaftryk via lav energianvendelse og en høj miljøprofil som for eksempel grøn el- og varmeproduktion samt forskellige løsninger til energieffektivisering. Vi bygger langsigtet bæredygtigt med materialer, der ikke kræver så meget vedligeholdelse, og vi udfører klimaberegninger og ser på livscyklusomkostninger for at kunne udarbejde beslutningsgrundlag for forskellige alternativer.

I hvert enkelt projekt arbejder vi sammen med ordregiver, underentreprenører og leverandører for at finde de bedste løsninger.

MILJØCERTIFICERET BYGGERI

Vi har også besluttet, at alle de logistik- og industrianlæg, som vi selv udvikler, skal certificeres i henhold til den svenske miljøstandard Miljöbyggnad Silver eller alternativt i henhold til en anden tilsvarende anerkendt certificering. Hos os finder du viden om alle de certificeringssystemer, der benyttes på det nordiske marked i dag, og vi kan også arbejde efter specifikke miljøprogrammer, der er udarbejdet af den enkelte ordregiver.

  • EN BÆREDYGTIG VIRKSOMHED

    Inden for Wästbygg Group arbejder vi ud fra et socialt, økonomisk og økologisk perspektiv, når det kommer til bæredygtighed.

BÆREDYGTIGE PROJEKTER