1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Galliker

​​​​​​​​​​​​LC fick under 2013 i uppdrag av Dachser Sverige AB att uppföra en ny lagerbyggnad/omlastningstermainal i Göteborg som var klar för inflyttning till sommaren 2014. Fastigheten utnyttjas gemensamt av Galliker och Dachser.
 
Kraven på anläggningen utformning har varit stora från de båda brukarnas sida varför den är uppförd med en extra hög standard både vad gäller byggnadsmaterial och utrustning. Terminalen är försedd med traditionella lastportar men det går även att köra in lastbilar i den. Där kan de lastas om, helt skyddade från väder och vind. Invändigt finns även en servicedel med tvättanläggning. ​

Vill du veta mer?