Tilbage til arkivet

Bæredygtighed i fokus hos DHL Kastrup

Da DHL planlagde den terminal i Københavns lufthavn, som Logistic Contractor er ved at opføre nu, var langsigtet bæredygtighed et vigtigt spørgsmål. Ressourcer som sol, regn og grundvand skaber forudsætninger for energieffektiv drift af den 26.000 m2 store bygning.

På taget vil der blive installeret 1.900 m2 solceller, som vil kunne generere op til 280 MWh el til ejendommen hvert år. De dage, hvor elproduktionen overstiger eget behov, vil overskudsstrømmen blive solgt til det generelle elnet. Taget får desuden yderligere en vigtig opgave, og det er at indsamle regnvand. Regnvandet ledes til en stor tank, hvor det renses for derefter at blive anvendt til toiletskyl og den bilvask, der skal installeres i bygningen. I perioder, hvor det ikke regner så meget, vil der være mulighed for at påfylde systemet fra det kommunale vandnet.

Grundvandet skal hjælpe både med at opvarme og afkøle ejendommen gennem et såkaldt akviferlagringssystem (ATES). I forbindelse med jordarbejdet er der boret huller i jorden der, hvor grundvandet skal pumpes op. I den koldere del af året anvendes det til varmeproduktion, med supplering af fjernvarme, når temperaturen kryber alt for langt ned. Om sommeren bidrager grundvandet til bygningens komfortkøling. Grundvandet cirkuleres som i et lukket system og pumpes tilbage ned i jorden, når det er brugt.

– Bæredygtighed er vigtigt for både DHL og os hos Logistic Contractor, og det føles positivt, at vi bygger på en måde, der udnytter vedvarende energikilder. Derudover arbejder vi meget med livscyklusanalyser i projektet, og vi skal også gennemføre en beregning af bygningens udledning af CO2 som forberedelse till en miljøcertificering, siger Sandu Nylmon, der er administrerende direktør for Logistic Contractor A/S.