Tilbage til arkivet

Logistisk entreprenør styrker sin tilstedeværelse i Danmark, Norge og Finland

Logistic Contractor træder ind i 2021 med gode forudsætninger for at konsolidere virksomheden yderligere på markederne i Danmark, Norge og Finland. På kontorerne i de tre lande er der nu stærke salgsorganisationer på plads med erfarne medarbejdere, som har solide kompetencer inden for ejendomsudvikling og byggeri. Også supportorganisationen for de udenlandske datterselskaber på Logistic Contractors kontor i Gøteborg er styrket. 

– Jeg er meget tilfreds med de rekrutteringer, vi har foretaget. Vi har nu et stabilt fundament, som vi skal vokse videre fra i takt med, at der indgås aftaler om nye projekter, siger Sandu Nylmon, der er administrerende direktør for Logistic Contractors norske, danske og finske datterselskaber. 

I slutningen af 2020 indgik man aftale med DHL om opførelse af en ny pakketerminal med tilhørende kontor i Kastrup Lufthavn i København. Det samlede areal bliver på 26.000 m2, og projektet har en værdi på cirka en halv milliard svenske kroner. 

– Her har vi arbejdet med pilotering og andet jordarbejde siden årsskiftet, og i starten af februar påbegyndtes arbejdet med bygningens bærende konstruktioner. Til dette rekrutterer vi nu yderligere medarbejdere for at styrke produktionsorganisationen, når vi går ind i den intensive byggefase. Sommeren 2022 skal vi overdrage terminalen til DHL. Parallelt er vi ved at afslutte supplerende arbejde på det anlæg med terminal, lager og kontor på 55.000 m2, som vi for nylig har opført for DSV uden for Oslo. Opgaverne for DHL og DSV er to store, komplekse projekter, som ikke havde været mulige at gennemføre uden de specialkompetencer og den erfaring, som vi har hos LC inden for denne type store logistikanlæg, og de er stærke referenceprojekter for vores fortsatte markedsbearbejdning. 

Gode referenceprojekter i Sverige, hvor Logistic Contractor været aktive siden 2004 og opført omkring firs større logistik- og industrianlæg. Flere af disse har desuden en stærk bæredygtighedsprofil. Certificering iht. Breeam eller svenske Miljöbyggnad samt installation af ressourcebesparende opvarmningssystemer med solceller og jordvarme har i flere år været en del af Logistic Contractors udbud og efterspørges i stigende grad af vores kunder. 

– Vi mærker, at de potentielle kunder, vi er i dialog med i Danmark, Norge og Finland, ser en styrke i, at vi har haft en positiv vækst i mere end femten år i Sverige, samt at vi har en meritliste inden for vores specialområde, som få andre aktører kan måle sig med. Lige nu udvikler og bygger vi på et anlæg for e-handelsvirksomheden MatHem i Stockholm på 36.000 m2 og opfører en fabrik til produktion af batterier til køretøjsindustrien for Northvolt i Skellefteå på over 100.000 m2. To eksempler på projekter, som har givet ekko også uden for Sveriges grænser. Derudover har vi også bygget for velkendte e-handelsvirksomheder som Nelly, Lyko og Apotea, afslutter Sandu Nylmon. 

 

—————-