Vores løsninger

EJE ELLER LEJE?

Vil du eje din ejendom eller have en mere bekvem hverdag for din virksomhed som lejer? Da aftrækket bliver stadig kortere inden for logistik og industri, er det en forudsætning hurtigt at kunne sætte sig ind i kundernes behov og at have ressourcerne til at starte et projekt med det samme. Uanset hvad du ønsker, tilbyder vi de løsninger, der skal til for at overdrage en nøglefærdig bygning, eftersom vi fungerer både som projektudvikler og entreprenør.

PROJEKTUDVIKLING

Projektudvikling betyder, at vi selv har ansvaret for hele kæden fra grundkøb, tilladelser og frem til en færdig bygning. Hvor skal anlægget placeres? Og hvordan ser dit behov ud?

Vi tager hånd om hele processen fra grundkøb og myndighedsbehandling, frem til logistikanlægget er indflytningsklart. Det betyder, at vi varetager al kontakt med byggetilladelsesadministratorer og myndigheder. Vi udfører arkitekt- og konstruktionsarbejde og opfører derefter ejendommen. Vi sikrer også, at din ejendom får en stærk og langsigtet ejer.

ENTREPRISEN

Som entreprenør sikrer vi, at bygningen opføres i henhold til bestillerens krav. Jo tidligere vi kommer med i processen, desto større nytte kan du som kunde drage af vores omfattende erfaring med denne type anlæg. Sammen kan vi sikre logistik- eller industrianlægget ud fra flere parametre. Hvordan udnyttes arealet bedst muligt? Hvilket udstyr kræves, for at virksomheden kan fungere både i dag og på sigt? I tæt dialog finder vi den bedste løsning.

DEN RIGTIGE BELIGGENHED

Vi ved, hvordan vi skal skabe de rigtige forudsætninger for vores kunders virksomhed. Uanset branche og størrelse. Eftersom vi har et værdifuldt kontaktnet omkring de vigtigste logistik-hubs og hele tiden udvikler vores egen jordbank, kan vi tilbyde hurtige etableringer på det rigtige sted til den rigtige pris. Bæredygtighed for fremtiden.