Green Cargo

LC rakensi Händelössä Norrköpingissä vuonna 2009 lisärakennuksen olemassa olevaan tilaan, joka sisälsi varaston ja pienen toimisto-osan.
 
DT Group, joka on Pohjoismaiden suurin puu- ja rakennusmateriaalien toimittaja, siirsi varastotoimintansa ja tuontitavaroiden jakelunsa Beijer-, Cheapy- ja Silvan-rakennustavaraketjuille uuteen tilaan.

Vill du veta mer?