• OM LOGISTIC CONTRACTOR

    Nordens største spesialister på å utvikle og bygge logistikk- og industrianlegg. Vi har spisskompetanse innen alt fra å velge riktig etableringssted til å utstyre bygget med avanserte automasjonsløsninger, uavhengig av om du vil eie eller leie.

  • MED FOKUS PÅ EN BÆREKRAFTIG FREMTID

    Vi skal være fossilfrie innen 2030 på områdene elektrisitet, varme, transport og avfall. For å nå dette målet har vi utviklet et eget verktøy- Klimasmart byggearbeidsplass.

    Vi miljøsertifiserer våre egenutviklede eiendommer og tilbyr ulike alternativer for å redusere byggets klimaavtrykk.

  • HELHETSLØSNING INKLUDERT TOMT

    Logistic Contractor tilbyr tomter på flere velvalgte steder ut fra et strategisk logistikkperspektiv. Dessuten har vi god kontakt med både private grunneiere og kommuner. Fortell oss hvor du vil etablere virksomheten din og hvilke behov du har, så skreddersyr vi et anlegg for deg.

Vårt tilbud

Våre tjenester

Våre prosjekter

Ledig tomt

VI HAR BYGGET

0

ferdigstilte kvm

0

ferdigstilte eiendommer

0

kvm pågående prosjekter

Nyheter

Bærekraft

Vi bygger store bygg. Men det er fortsatt menneskene som er viktigst. Derfor er bærekraftsarbeid sentralt i vår virksomhet.

Kontakt

Karriere