Bærekraft

Wästbygg Gruppen, der Logistic Contractor inngår, besluttet allerede i 2017 at virksomheten skal være fossilfri innen 2030 på områdene elektrisitet, varme, transport og avfall. Som et ledd i dette arbeidet har vi utviklet et verktøy som heter «Klimasmart byggearbeidsplass» for å redusere klimaavtrykket i produksjonsfasen.

Vi har lang erfaring med tiltak som reduserer eiendommenes klimaavtrykk gjennom et lavt energiforbruk og en høy miljøprofil, f.eks. grønn el- og varmeproduksjon samt ulike løsninger for energieffektivisering. Vi bygger langsiktig bærekraftig med materialer som ikke krever mye vedlikehold og foretar klimaberegninger samt ser på livssykluskostnader for å kunne utarbeide beslutningsgrunnlag for ulike alternativer.

I alle prosjekter samarbeider vi med bestiller, underentreprenører og leverandører for å finne frem til de beste løsningene.

 

MILJØSERTIFISERT BYGGING

Vi har også bestemt at alle logistikk- og industrianlegg som vi selv utvikler skal sertifiseres i henhold til Miljöbyggnad Silver, alternativt en annen likeverdig og veletablert sertifiseringsordning. Vi har kjennskap til alle de sertifiseringssystemene som benyttes på det nordiske markedet i dag, og vi kan også arbeide i henhold til spesifikke miljøprogrammer som er utarbeidet av den enkelte bestiller.

Green Options

For bestillere som velger å ikke miljøsertifisere i henhold til en standard, men likevel vil ha et bærekraftig bygg, tilbyr vi Green Options. Her er noen eksempler på disse:

  • Solceller til strømproduksjon.
  • Solfangere til varmeproduksjon.
  • Vindkraftverk.
  • Varmepumpesystemer.
  • Ekstra lufttett bygg.
  • Tilleggsisolering av vegger og tak.

EN BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

Logistikkanleggene vi bygger, skal være bærekraftige, moderne og effektive. Trygge og sunne for menneskene som skal jobbe der. Og selvfølgelig snille mot miljøet.

MORGONGÅVA LOGISTIKFASTIGHETER

Mathem

PROLOGIS 15