Bærekraft

Wästbygg Gruppen, der Logistic Contractor inngår, besluttet allerede i 2017 at virksomheten skal være fossilfri innen 2030 på områdene elektrisitet, varme, transport og avfall. Som et ledd i dette arbeidet har vi utviklet et verktøy som heter «Klimasmart byggearbeidsplass» for å redusere klimaavtrykket i produksjonsfasen.

Vi har lang erfaring med tiltak som reduserer eiendommenes klimaavtrykk gjennom et lavt energiforbruk og en høy miljøprofil, f.eks. grønn el- og varmeproduksjon samt ulike løsninger for energieffektivisering. Vi bygger langsiktig bærekraftig med materialer som ikke krever mye vedlikehold og foretar klimaberegninger samt ser på livssykluskostnader for å kunne utarbeide beslutningsgrunnlag for ulike alternativer.

I alle prosjekter samarbeider vi med bestiller, underentreprenører og leverandører for å finne frem til de beste løsningene.

MILJØSERTIFISERT BYGGING

Vi har også bestemt at alle logistikk- og industrianlegg som vi selv utvikler skal sertifiseres i henhold til Miljöbyggnad Silver, alternativt en annen likeverdig og veletablert sertifiseringsordning. Vi har kjennskap til alle de sertifiseringssystemene som benyttes på det nordiske markedet i dag, og vi kan også arbeide i henhold til spesifikke miljøprogrammer som er utarbeidet av den enkelte bestiller.

  • EN BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

    Logistikkanleggene vi bygger, skal være bærekraftige, moderne og effektive. Trygge og sunne for menneskene som skal jobbe der. Og selvfølgelig snille mot miljøet.

BÆREKRAFTIGE PROSJEKTER