DHL Kastrup

Vi har inngått en kontrakt med DHL Copenhagen Hub Denmark A/S om å bygge en ny pakketerminal og kontor på Kastrup lufthavn i København. Anlegget, som er på 26 000 kvadratmeter med et tilhørende parkeringsanlegg på 7500 kvadratmeter, bygges inne på flyplassområdet for håndtering av innkommende og utgående flyfrakt. Ordreverdien beløper seg til ca. 500 millioner svenske kroner.

I tillegg til en stor terminal samt laste- og lossehall, vil anlegget også inneholde tre større kontoravdelinger og et verksted når det står ferdig. DHL skal installere et avansert sorteringsanlegg for pakker i terminalen, noe som stiller store krav til de tekniske installasjonene. Med prosjektet følger også alle restriksjonene knyttet til at anlegget bygges nær rullebanen.

Vill du veta mer?