1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Frode Laursen

LC har inngått avtale med transport- og logistikkforetaket Frode Laursen om å oppføre et logistikkanlegg i Eskilstuna, Sverige. Anlegget, som skal brukes til Frode Laursens virksomhet innenfor tredjepartslogistikk, er på 39 000 kvm, og ordreverdien beløper seg til 220 MSEK.

Logistikksenteret bygges ut fra Frode Laursens Green Warehouse-visjon som blant annet betyr stort fokus på CO2-vennlige byggematerialer, vann- og varmegjenvinning og 100 prosent grønn strøm.

Vill du veta mer?