Green Cargo

På Händelö i Norrköping oppførte LC i 2009 et tilbygg til et eksisterende anlegg med lager og en mindre kontordel.
  ​
DT Group, Nordens største leverandør av tre- og byggematerialer, flyttet sin lagervirksomhet og distribusjon av importvarer for bygghandelskjedene Beijer, Cheapy og Silvan til det nye anlegget​​.

Vill du veta mer?