Harju Elekter

LC har inngått avtale om å utvikle og bygge lokaler for produksjon samt kontorer på totalt 6 000 kvm for Harju Elekter i Västerås, Sverige. Forretningen gjennomføres med et forward commitment-opplegg, og avtalt eiendomsverdi beløper seg til 76 MSEK. Beløpet omfatter ikke eiendomskjøp og grunnarbeid. Når dette inkluderes, anslås verdien av forretningen å beløpe seg til ca. 100 MSEK.

Vill du veta mer?