Ica Fastigheter, Västerås

Lagerbygg Ica Fastigheter, Västerås

Logistic Contractor har fått i oppdrag av Ica Fastigheter å bygge et lager spesifikt tilpasset for blomster i Västerås. Det totale arealet er 13 500 kvm, inkludert en kontordel på 950 kvm, og anlegget skal utstyres med flere temperatursoner. Sertifisering skal skje i henhold til Breeam, med siktet innstilt på å oppnå nivået Excellent. Ordreverdien beløper seg til 197 millioner svenske kroner.

Det nye anlegget oppføres i tilknytning til Icas eksisterende lager på Hackstaområdet i Västerås og skal også fungere som felles utlastingsareal for begge byggene.

Vill du veta mer?