Klinga Logistikpark

Logistic Contractor har inngått en avtale med Klinga Logistikpark AB om å oppføre et logistikkanlegg i Norrköping. Anlegget er på 31 000 kvm, hvorav 6 000 kvm på et mesaninplan, og utgjør første etappe av den nye logistikkparken.

Anlegget vil bli oppført i henhold til bestillerens miljøprogram og får en utforming med mulighet for fremtidig sertifisering. Det installeres blant annet et fjellvarmeanlegg og taket forberedes for montering av solceller. Byggestart er i begynnelsen av april 2022 og den planlagte produksjonstiden er beregnet til elleve måneder.

Vill du veta mer?