Nobia

Logistic Contractor har skrevet en kontrakt om å bygge et nytt produksjonsanlegg for kjøkkenspesialisten Nobia i Jönköping. Anlegget er på 123 000 kvadratmeter, og det bygges i ett plan. Ordreverdien beløper seg til ca. 460 millioner svenske kroner. Oppdraget omfatter å oppføre selve bygningen. Gjennom underleverandører er Nobia ansvarlig for installasjoner, innredning og montering av nødvendig utstyr for kjøkkenproduksjon. Bygningen skal sertifiseres ifølge Breeam very good.

Vill du veta mer?