Nordic Nest 3

Logistic Contractor har inngått avtale om å gjennomføre andre utbygging av e-handelsselskapet Nordic Nests anlegg i Kalmar. Utvidelsen omfatter i hovedsak lagerareal og er på 14 000 kvm.

Så sent som høsten 2019 ferdigstilte LC det opprinnelige anlegget til Nordic Nest. I 2021 ble første utbygging avsluttet, noe som har resultert i et totalt areal på 20 000 kvm innen den nå aktuelle utvidelsen.

Oppdragsgiver er M2 Gruppen, som eier eiendommen, og ordreverdien beløper seg til 96 millioner svenske kroner. Produksjonen påbegynnes i begynnelsen av 2022 med overlevering til bestilleren i desember 2022.

Vill du veta mer?