1 / 11
  2 / 11
  3 / 11
  4 / 11
  5 / 11
  6 / 11
  7 / 11
  8 / 11
  9 / 11
  10 / 11
  11 / 11

Prologis 9

I 2009 ble det ferdigstilt et logistikkanlegg på 82 000 m²​ utenfor Jönköping på oppdrag fra Prologis. ​

I den mest intensive byggeperioden kom det en betongbil hvert sjette minutt på dagtid, og deretter fant bearbeidingen sted om natten. Totalt ble det brukt 90 000 tonn betong i løpet av produksjonstiden sammen med 8 000 tonn armeringsjern. På det meste var det 110 personer på arbeidsplassen samtidig.

Man måtte treffe spesielle tiltak for å ta vare på regnvannet, noe som kreves når så store markarealer legges under betong. I den dagvanndammen som ble anlagt, er det i dag satt ut edelfisk. Dessuten måtte man lede om en bekk som gikk gjennom området​.

Vill du veta mer?