Vi har inngått en kontrakt med Swedish Logistic Property, SLP, om å oppføre et logistikkanlegg på 6500 kvadratmeter i Helsingborg. Ordreverdien beløper seg til 46 millioner svenske kroner, og bygningen skal sertifiseres ifølge Miljöbyggnad Silver.

Vill du veta mer?