Tilbake til arkivet

Logistic Contractor AS i samarbeid om logistikk og industriareal i Holmestrand Næringspark i Norge

Logistic Contractor AS, som inngår i Wästbygg Gruppen, har undertegnet en intensjonsavtale om et samarbeid med Kaldnes Utvikling AS. Avtalen omfatter to tomter på 20 000 kvm hver i Holmestrand Næringspark, 65 km sørvest for Oslo. Logistic Contractor får rett til å markedsføre disse tomtene med sikte på å inngå kontrakter med foretak som vil etablere seg i Holmestrand. I avtalen inngår det også at Logistic Contractor kommer til å ha ansvaret for byggingen.

– Holmestrand Næringspark har en god beliggenhet like ved E18. Vi har nå tilgang til logistikk- og industriareal både nord og sør for Oslo gjennom samarbeidsavtaler og kjøp. Dermed kan vi tilby kundene våre en konkurransedyktig helhetsløsning med attraktive arealer, en kompetent utviklings- og entrepriseorganisasjon samt vår mangeårige erfaring i å arbeide med store logistikk- og industribygg, sier Sandu Nylmon, administrerende direktør i Logistic Contractor AS.

LC har nå tilgang til flere tomter og dette åpner for at Logistic Contractor har behov for å utvide sin norske organisasjon.

– Det stemmer. Akkurat nå holder vi på med å rekruttere ytterligere to personer – forretningsutvikler og prosjekteringsleder – som vi håper å ha fått på plass i begynnelsen av 2022, avslutter Sandu Nylmon.

 

……………………….

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:

Sandu Nylmon, adm.dir. Logistic Contractor AS, tlf. +46 7303 48 43 eller sandu.nylmon@lc.se

 

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen er et børsnotert entreprenør- og prosjektutviklingsselskap som bygger og utvikler boliger, kommersielle bygninger, samfunnseiendommer samt logistikk- og industrianlegg – alltid med stort fokus på bærekraft. I konsernet, som har 500 medarbeidere, inngår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB og Inwita Fastigheter AB.

Virksomheten drives på de mest ekspansive markedene i Sverige. Logistic Contractor er også tilstede i Danmark, Norge og Finland.

 

Om Kaldnes Utvikling:

Kaldnes Utvikling AS er et eiendomsutviklingsselskap med fokus på steds- og byutvikling. Selskapet utvikler innenfor ulike eiendomssegmenter som bolig, næring, handel, logistikk og industri, og har flere prosjekter i Vestfold, Norge. Hovedeier i Kaldnes Utvikling er Kaldnes AS.