Våre tjenester

EIE ELLER LEIE?

Vil du eie eiendommen din, eller ha en mer behagelig tilværelse for virksomheten din som leietaker? Uansett hva du ønsker tilbyr vi tjenestene som kreves for å overlevere et nøkkelferdig bygg, ettersom vi driver både som prosjektutvikler og entreprenør.

PROSJEKTUTVIKLING

Prosjektutvikling innebærer at vi selv har ansvaret for hele kjeden fra tomtekjøp og godkjenningsprosess – frem til ferdig bygg. Hvor skal anlegget ligge? Og hvordan ser ditt behov ut?

Vi tar oss av hele prosessen fra tomtekjøp og planarbeid frem til anlegget er klart til å tas i bruk. Det innebærer at vi ivaretar all kontakt med byggesaksbehandler og myndigheter. Vi står for arkitekt- og konstruksjonsarbeider og bygger deretter eiendommen. Vi sørger også for at eiendommen din får en sterk og langsiktig eier.

ENTREPRISE

Som entreprenør sørger vi for at bygget oppføres i henhold til bestillerens krav. Jo tidligere vi kan komme inn i prosessen, desto større nytte kan du som kunde dra av vår lange erfaring med denne typen anlegg. Sammen kan vi optimere logistikk- eller industrianlegget ut fra flere parametere. Hvordan utnytte arealet best mulig? Hvilket utstyr kreves for at virksomheten skal fungere både i dag og på sikt? I tett dialog finner vi den beste løsningen.

RIKTIG BELIGGENHET

Nærhet til større steder, store trafikkstrømmer og ulike transportslag som jernbane, bilvei og havn er noen av de faktorene du skal tenke på hvis du vurderer et nytt logistikk- eller industrianlegg. Vi hjelper deg med å finne riktig lokalisering.