Hållbarhet

Vi har lång erfarenhet av åtgärder som minskar fastighetens klimatavtryck genom en låg energianvändning och en hög miljöprofil som exempelvis grön el- och värmeproduktion samt olika lösningar för energieffektivisering. Vi strävar mot ett långsiktigt hållbart byggande och kan genomföra klimatberäkningar och livscykelanalyser för att kunna ta fram beslutsunderlag för olika alternativ.

I varje projekt arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och leverantörer för att hitta de bästa lösningarna.

Miljöcertifierat byggande

Vi har också bestämt att alla logistik- och industrianläggningar som vi själva utvecklar ska certifieras minst enligt Miljöbyggnad Silver och vi inspirerar gärna våra beställare att också välja någon form av miljöcertifiering. Hos oss finns kunskap om alla de certifieringssystem som används på den nordiska marknaden idag, men vi kan även arbeta enligt specifika miljöprogram som tagits fram av enskilda beställare. Våra gröna tillval tillför extra värden i form av låg energianvändning och en hög miljöprofil på fastigheten.

  • En hållbar affär

    Inom Wästbyggkoncernen jobbar vi utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv när det gäller hållbarhet.

EXEMPEL PÅ PROJEKT MED STORT HÅLLBARHETSFOKUS