Integritetspolicy

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person t ex namn och e-postadress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och våra interna riktlinjer och rutiner. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

Så här behandlar Logistic Contractor dina personuppgifter

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Logistic Contractor behandlar personuppgifter för att kunna hålla dig informerad om vår verksamhet och våra projekt, att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig,

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar våra webbplatser och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll.

På våra webbplatser finns funktioner där du själv kan ladda upp information. T ex ett CV. Om informationen innehåller andra personers personuppgifter måste du ha deras samtycke till detta.

Ibland anlitar vi externa samarbetspartners som får tillgång till dina personuppgifter. T ex mäklare, rekryterare eller IT-konsulter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, adress e- postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter. Du har till exempel rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi har sparat (s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Vill du beställa ett registerutdrag, rätta, radera eller återkalla dina personuppgifter som finns hos oss, eller har övriga frågor, skicka e-post till privacy@wastbygg.se