Ahlsell, Hallsberg

Ahlsell bygger ut sitt logistikcentrum i Hallsberg och LC har fått uppdraget att uppföra tre nya byggnader, varav ett kallager, på sammanlagt 57 000 kvm. Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat.

Första spadtaget togs i augusti 2023 och anläggningen ska vara klar i slutet av 2024.

Vill du veta mer?