Barings, Örebro

Logistic Contractor har tecknat avtal med Barings om att bygga en logistikanläggning på 31 000 kvm i Örebro, Sverige, som bland annat kommer att innehålla Mitsubishi Electrics nordiska centrallager. Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Produktionsstart sker i början av 2023 med planerad överlämning till beställaren i december 2023.

Vill du veta mer?