Bring Frigo

Bring Frigos anläggning i Helsingborg är en del av Bring Frigos nätverk av tempererad lagring och transporter i Norden.

Anläggningen är anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.

 

Vill du veta mer?