Dagab

Logistic Contractor har tecknat avtal om att utveckla och bygga en logistikanläggning åt Dagab Inköp & Logistik AB, som ingår i Axfood-koncernen. Anläggningen byggs strax söder om Jönköping, och kommer huvudsakligen att användas som kyllager för matvaror. Ett tioårigt hyresavtal för lokalen är tecknat mellan Dagab och Logistic Contractor.

Mark har förvärvats i ett mycket bra logistikläge i direkt anslutning till E4. Anläggningen utformas för effektiv logistikhantering och möter de höga krav som både vi själva och Dagab har på låg energianvändning och långsiktig hållbarhet.
Vill du veta mer?