1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Dollarstore

Logistic Contractor bygger ett centrallager för lågpriskedjan Dollarstore. Lagret ska tjäna Dollarstores cirka 100 butiker runt om i Sverige. Anläggningen är på 55 000 kvm varav 5 000 kvm i ett entresolplan. Byggnaden blir en så kallad ”crossdock”, vilket innebär att det är lastkajer på båda långsidorna med ett genomgående flöde av gods invändigt.

Strax innan sommaren 2021 överlämnade vi projektet. Under byggandet av den 55 000 kvm stora anläggningen har vi dokumenterat hela processen både utvändigt och invändigt. Utifrån det materialet har vi nu sammanställt en film som visar hela förloppet från start till mål:

Vill du veta mer?