1 / 2
    2 / 2

Enköping Logistikcenter

Logistic Contractor, uppför en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm i Enköping för fondbolaget Genestas helägda projektbolaget Sneden AB.

Logistikanläggningen, som ska certifieras enligt Breeam med målet att nå nivån Excellent, byggstartas under sommaren 2022 och den beräknas vara färdigställd under hösten 2023. Genesta tillträder Sneden AB efter godkänd slutbesiktning av byggnaden.

 

 

 

Vill du veta mer?