Harju Elekter

LC har tecknat avtal om att utveckla och bygga lokaler för produktion samt kontor på totalt 6 000 kvm åt Harju Elekter i Västerås. Affären genomförs med ett forward commitment-upplägg och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 76 mkr exklusive markköp och markentreprenad. När dessa inkluderas bedöms värdet av affären att uppgå till cirka 100 mkr.

Vill du veta mer?