Ica Fastigheter, Västerås

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter att bygga ett lager specifikt anpassat för blommor i Västerås. Den totala ytan uppgår till 13 500 kvm, inklusive en kontorsdel på 950 kvm, och anläggningen ska utrustas med flera temperaturzoner. Certifiering ska ske enligt Breeam, med siktet inställt på att uppnå nivån Excellent. Ordervärdet uppgår till 197 mkr.

Den nya anläggningen uppförs i anslutning till Icas befintliga lager på Hackstaområdet i Västerås och ska också fungera som gemensam utlastningsyta för båda byggnaderna.

Vill du veta mer?