Klinga Logistikpark

Logistic Contractor har tecknat avtal med Klinga Logistikpark AB om att uppföra en logistikanläggning i Norrköping. Anläggningen på 31 000 kvm, varav 6 000 kvm i ett entresolplan, utgör första etappen i den nya logistikparken.

Anläggningen kommer att uppföras i enlighet med beställarens miljöprogram och utformas för att ge möjlighet till certifiering i framtiden. Bland annat installeras en bergvärmeanläggning och taket förbereds för montering av solceller. Byggstart sker i början av april 2022 och den planerade produktionstiden beräknas till elva månader.

Vill du veta mer?