Nobia

Logistic Contractor har tecknat avtal om att bygga en ny produktionsanläggning åt köksspecialisten Nobia i Jönköping. Anläggningen är på 123 000 kvm och byggs i ett plan. Ordervärdet uppgår till cirka 460 mkr. Uppdraget omfattar att uppföra själva byggnaden. Nobia ansvarar genom sidoentreprenader för installationer, inredning och montering av den utrustning som krävs för köksproduktionen. Byggnaden ska certifieras enligt Breeam very good.

Vill du veta mer?