Nordic Nest 3

Logistic Contractor har tecknat avtal om att genomföra en andra utbyggnad av e-handelsföretaget Nordic Nests anläggning i Kalmar. Tillbyggnaden omfattar i huvudsak lageryta och omfattar 14 000 kvm.

Så sent som hösten 2019 färdigställde LC den ursprungliga anläggningen åt Nordic Nest. Under 2021 avslutades en första utbyggnad, vilket har resulterat i en total yta på 20 000 kvm innan den nu aktuella tillbyggnaden.

Uppdragsgivare är M2 Gruppen, som äger fastigheten, och ordervärdet uppgår till 96 mkr. Produktionen påbörjas i början av 2022  med överlämning till beställaren i december 2022.

Vill du veta mer?