1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Nordic Nest

Ny logistikanläggning för stilsäker inredning.

För e-handelsföretaget Design Online utvecklar och bygger LC en ny logistikanläggning i Kalmar. För projektet har LC köpt 21 000 kvm mark av Kalmar kommun i Flygstaden. Anläggningen blir 9500 kvm varav 1100 kvm blir kontor och utställningslokal. I utställningsdelen kommer extra finess att läggas vid utformningen där inspirationen hämtas från nordiska material.
Vill du veta mer?