1 / 2
    2 / 2

Nordsten Park, Eskilstuna

Logistic Contractor uppför en logistikanläggning på 36 000 kvm i Svista Logistikområde i Eskilstuna.

LC har tecknat entreprenadavtal med BlackRock Assets som i sin tur har ett avtal med Nordsten Development, som via dotterbolaget och logistikplattformen Talaria Development är fastighetsutvecklare och blir Logistic Contractors samarbetspartner i projektet.

Anläggningen ska certifieras enligt Breeam på minst nivån Very Good och vi installerar solceller på taket.

 

Vill du veta mer?