Plantagen

Logistic Contractor har utvecklat och byggt en logistikanläggning i Helsingborg för Plantagen. Anläggningen är 15 000 kvm stor och har delats in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner.

Vill du veta mer?