1 / 8
  2 / 8
  3 / 8
  4 / 8
  5 / 8
  6 / 8
  7 / 8
  8 / 8

Prologis 3

​​​​​​​​2006 färdigställdes ytterligare en logistikanläggning i direkt anslutning till Volvos produktionsanläggning, delvis ämnad som terminal och lager för leveranser till biltillverkaren​.

Vill du veta mer?