1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Prologis 4

​​​​​​2006 fick LC i uppdrag att bygga till 11 000 kvm​ till en befintlig logistikanläggning i Norrköping. För att uppfylla kraven i gällande detaljplan, där bland annat en framtida motorvägsutbyggnad finns med, och samtidigt klara kundens önskemål om yta fick utbyggnaden snedkapas.​

Vill du veta mer?