1 / 6
    2 / 6
    3 / 6
    4 / 6
    5 / 6
    6 / 6

Prologis 6

​​​​​​2007 genomfördes en tillbyggnad på 5 ​​500 m²​​ av den logistikanläggning som LC byggde 2004 i Norrköping. Redan vid byggnationen förutsågs ett behov av ökad kapacitet i framtiden varför anläggningen var förberedd för en tillbyggnad.

​​

Vill du veta mer?