1 / 6
    2 / 6
    3 / 6
    4 / 6
    5 / 6
    6 / 6

Prologis

​​​​​​​Logistic Contractor uppförde 2004 en logistikanläggning i Norrköping på 20 000 m² på uppdrag av ProLogis. Denna byggnad är LCs allra första byggprojekt.

2007 fick LC i uppdrag att bygga till den med ytterligare 5 500 m²​. ​​​​

Vill du veta mer?