1 / 2
    2 / 2

Avtal har tecknats med Swedish Logistic Property, SLP, om att uppföra en logistikanläggning i Helsingborg på 6 500 kvm. Ordervärdet uppgår till 46 mkr och byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Vill du veta mer?