1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Distributionscentral för danska TMJ utanför Köpenhamn.

För danska TMJ, en grossist inom medicin- och läkemedelsbranschen, har vi utvecklat och byggt 6500 kvm lageryta samt 1400 kvm kontor i Höje-Tåstrup utanför Köpenhamn.
Vill du veta mer?