Verdion, Vaggeryd

Logistic Contractor uppför en logistikanläggning på 17 000 kvm åt logistikutvecklaren Verdion. Anläggningen uppförs i logistiktäta Stigamoområdet utanför Vaggeryd, Sverige, i direkt anslutning till E4. Certifiering ska ske enligt Breeam Very Good och taket förbereds för att möjliggöra montage av solceller i framtiden.

Produktionsstart sker under våren 2023 och byggtiden beräknas till ett år.

Vill du veta mer?