Verdion, Göteborg

Logistic Contractor har tecknat avtal med Verdion om att uppföra en logistikanläggning på 15 000 kvm på Bäckebolområdet i Göteborg. Det är LCs andra projekt åt Verdion. Anläggningen ska certifieras enligt Breeam med ambitionen att nå nivå Excellent.

Vill du veta mer?