VWR Distributionscenter, Örebro

Logistic Contractor har fått i uppdrag att utveckla och bygga ett distributionscenter på 9 000 kvm i Örebro åt VWR som ingår i Avantor. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med företaget.

Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och uppförs i ett utmärkt logistikläge på Västra Pilängens industriområde, i direkt anslutning till E18 och E20. För en effektiv lagerhantering kommer ett automatiserat robotsystem att installeras i byggnaden. Markarbetena påbörjas sommaren 2022 och fastigheten ska vara klar för inflyttning under juni 2023.

Vill du veta mer?