Våra tjänster

ÄGA ELLER HYRA?

Vill du äga din fastighet eller ha en mer bekväm tillvaro för din verksamhet som hyresgäst? Oavsett önskemål erbjuder vi de tjänster som krävs för att överlämna en nyckelfärdig byggnad eftersom vi är verksamma både som projektutvecklare och entreprenör.

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess – fram till en färdig byggnad. Var ska anläggningen ligga? Och hur ser ditt behov ut?

Vi tar hand om hela processen från markförvärv och planarbete fram till att anläggningen är klar för inflyttning. Det innebär att vi sköter alla kontakter med bygglovshandläggare och myndigheter. Vi tillhandahåller arkitekt- och konstruktionsarbete och bygger sedan fastigheten. Vi ser även till att din fastighet får en stark och långsiktig ägare.

Entreprenad

Som entreprenör ser vi till att byggnaden uppförs enligt beställarens krav. Ju tidigare vi kan komma in i processen desto större nytta kan du som kund dra av vår långa erfarenhet av den här typen av anläggningar. Tillsammans kan vi optimera logistik- eller industrianläggningen utifrån flera parametrar. Hur utnyttjas ytan på bästa sätt? Vilken utrustning krävs för att verksamheten ska fungera både idag och på sikt? I nära dialog hittar vi den bästa lösningen.

Rätt läge

Närhet till större orter, stora trafikflöden och olika transportslag som järnväg, bilväg och hamn är några av de faktorer du ska tänka på om du funderar på en ny logistik- eller industrianläggning. Vi hjälper dig hitta rätt lokalisering.