Vårt erbjudande

Sedan 2004 har vi byggt och utvecklat anläggningar som specifikt utformade för att kunna hantera stora mängder gods på ett effektivt sätt. Hos oss finns därför den spetskompetens som krävs för att möta våra kunders unika behov och leverera individuellt utformade logistik- och industribyggnader.

Logistikanläggningar

En logistikkund kan ha många olika behov. En specialist på tredjepartslogistik som behöver lokaler för omlastning och lagerhållning. Ett e-handelsföretag som behöver lager, distributionscenter och kontor. En grossist som behöver ett regionalt eller nationellt centrallager. Den gemensamma nämnaren är behovet av stora ytor och genomtänkt logistikhantering.

Industribyggnader

De logistikbyggnader som vi ursprungligen specialiserade oss på passar också väldigt bra för lättare industri. Industrins behov tangerar ofta logistikanläggningarnas, med krav på möjlighet till godsmottagning och utleveranser. Det som skiljer är den förädlingsprocess som sker innanför byggnadens fyra väggar. Batterier till fordonsindustrin, hydraulikutrustning, isolering, återvinning av IT-utrustning och byggdetaljer av plåt är några exempel på vad våra industrikunder ägnar sig åt.

Med omsorg om detaljerna

Rationellt och lättarbetat ska det givetvis vara när vi bygger för logistik- och industrimarknaden. Dessutom ska det vara stabilt och hållbart för att tunga pallar ska kunna lossas och lastas utan slitage på lokalerna. Vi vill dock gärna lägga till ytterligare en dimension eftersom vi tror att trivsel på jobbet till stor del är kopplad till att det är trevligt att vistas i lokalerna och att det känns fint och modernt.

I samverkan med arkitekt och hyresgäst tittar vi därför på hur lokalerna kan utformas även utifrån ett estetiskt perspektiv. Vårt mål är att skapa en kontrast till det väldigt fyrkantiga yttre som är själva grunden till en fungerande anläggning och vi gör det med omsorg om färg, form, material och detaljer.