Vores tilbud

Siden 2004 har vi opført og udviklet anlæg, som er specifikt udformet til at kunne håndtere store mængder gods på en effektiv måde. Vi tilbyder derfor den spidskompetence som kræves for at opfylde vores kunders unikke behov og levere individuelt udformede logistik- og industribygninger.

LOGISTIKANLÆG

En logistikkunde kan have mange forskellige behov. En specialist inden for tredjepartslogistik, som har brug for lokaler til omlastning og oplagring. En e-handelsvirksomhed, som har brug for lager, distributionscenter og kontor. En grossist, som har brug for et regionalt eller nationalt centrallager. Fællesnævneren er behovet for store overflader og gennemtænkt logistikhåndtering.

INDUSTRIBYGNINGER

De logistikbygninger, som vi oprindeligt specialiserede os i, passer også rigtig godt til lettere industri. Industriens behov tangerer ofte logistikanlæg med krav til mulighed for godsmodtagelse og udlevering. Det, der er forskelligt, er den forædlingsproces, som sker inden for bygningens fire vægge. Batterier til køretøjsindustrien, hydraulikudstyr, isolering, genanvendelse af it-udstyr og byggedetaljer af metalplade, er eksempler på, hvad vores industrikunder gør.

FOKUS PÅ DETALJERNE

Rationelt og enkelt – der er nøgleordene, når vi bygger til logistik og industrimarkedet. Desuden skal konstruktionerne være stabile og holdbare, for tunge paller skal kunne losses og lastes uden slitage på lokalerne. Vi vil dog gerne tilføje yderligere en dimension, fordi vi tror på, at trivsel på jobbet i høj grad hænger sammen med, om det er behageligt at opholde sig i lokalerne, og at de føles attraktive og moderne.

I samspil med arkitekt og lejer ser vi derfor på, hvordan lokalerne kan udformes, også ud fra et æstetisk perspektiv. Vores mål er at skabe en kontrast til det traditionelle, firkantede ydre, som er udgangspunktet for et fungerende anlæg, og vi gør det med fokus på farver, form, materialer og detaljer.