Nyheter

To nye prosjekter i desember

Vi avslutter 2022 på best mulig måte. I løpet av desember har vi signerte to store kontrakter for logistikkanlegg i Sverige. For logistikkutvikleren Verdion skal vi bygge et anlegg på 17.000 kvadratmeter utenfor Vaggeryd i direkte tilknytning til E4. Ordreverdien beløper seg til ca SEK 170 millioner og anlegget skal sertifiseres i henhold til Breeam «Very Good». Det andre prosjektet skal bygges i Örebro og er på 31.000 kvadratmeter. Kunden er en...

Läs mer

Logistic Contractor AS i samarbeid om logistikk og industriareal i Holmestrand Næringspark i Norge

Logistic Contractor AS, som inngår i Wästbygg Gruppen, har undertegnet en intensjonsavtale om et samarbeid med Kaldnes Utvikling AS. Avtalen omfatter to tomter på 20 000 kvm hver i Holmestrand Næringspark, 65 km sørvest for Oslo. Logistic Contractor får rett til å markedsføre disse tomtene med sikte på å inngå kontrakter med foretak som vil etablere seg i Holmestrand. I avtalen inngår det også at Logistic Contractor kommer til å ha ansvaret...

Läs mer

Logistic Contractor AS kjøper 266 000 kvadratmeter tomt nær Gardermoen flyplass nord for Oslo

Logistic Contractor AS, som inngår i Wästbygg Gruppen, har tegnet avtale om kjøp av en tomt på ca. 266 000 kvadratmeter rett nord for Gardermoen flyplass. Det finnes en ferdig detaljplan for tomten, og selger har påbegynt grovplanering av grunnen. Kjøpesummen beløper seg til ca. 233 millioner norske kroner. Kjøpet gjennomføres i tre etapper, der første etappe på ca. 79 000 kvadratmeter betales og overtas senest 1. juni 2022. De to påfølgende...

Läs mer

Deretter bygger vi 55 000 kvm på ett minutt

Rett før sommeren overleverte vi sentrallageret vi utviklet og bygde i Örebro til rabattkjeden Dollarstore. Under byggingen av anlegget på 55 000 kvm har vi dokumentert hele prosessen både eksternt og internt. Basert på dette materialet har vi nå samlet en film som viser prosessen fra start til slutt.

Läs mer

Logistic Contractor AS innleder samarbeid om utvikling av en logistikktomt i Sande i Vestfold

Logistic Contractor AS, som inngår I Wästbygg Gruppen, har signert en joint venture avtale med Nebula Eiendom AS, Oslo Square AS samt meglerselskapet Colliers. Avtalen gjelder utvikling av en industri-/ logistikktomt på ca 45 mål beliggende på Hanekleiva 60 kilometer vest for Oslo. Tomten er en del av et større industri- og logistikkområde der det allerede pågår bygging for en rekke andre aktører. – Vi kommer til å markedsføre tomten sammen...

Läs mer

Logistic Contractor styrker tilstedeværelsen i Danmark, Norge og Finland

Logistic Contractor går inn i 2021 med gode forutsetninger for å utvikle selskapet ytterligere i markedene Danmark, Norge og Finland. Kontorene i de tre landene har nå sterke salgsorganisasjoner på plass med erfarne ansatte som har solid kompetanse innen eiendomsutvikling og bygg- og anlegg. Støtteorganisasjonen for de utenlandske datterselskapene ved Logistic Contractors kontor i Göteborg , er også styrket.  – Jeg er veldig fornøyd med...

Läs mer