Vårt tilbud

Etter mange år i bransjen er vi i dag en ledende spesialist og trygg partner når det gjelder å bygge og utvikle logistikk- og industrianlegg i Norden. Vi har den kunnskapen som trengs for å bygge bærekraftig, helt tilpasset kundenes behov.

LOGISTIKKANLEGG

En logistikkkunde kan ha mange ulike behov. En spesialist innen tredjepartslogistikk som trenger lokaler til omlasting og lagerhold. Et e-handelselskap som trenger lager, distribusjonssenter og kontor. En grossist som trenger et regionalt eller nasjonalt sentrallager. Slik som for lavpriskjeden Dollarstore, der vi bygget et sentrallager på 55 000 kvm i Örebro som skal betjene de ca. 100 butikkene som de har rundt om i Sverige. Fellesnevneren er behovet for store arealer og gjennomtenkt logistikkstyring.

INDUSTRIBYGG

Logistikkbyggene som vi opprinnelig spesialiserte oss på, egner seg også veldig godt til lettere industri. Industriens behov er ofte de samme som logistikkanleggenes, med krav til mulighet for mottak og utlevering av gods. Det som utgjør forskjellen er foredlingsprosessen som foregår innenfor byggets fire vegger. For eksempel Northvolt med batterier til bilindustrien, hydraulikkutstyr, isolering, gjenvinning av IT-utstyr eller Europas mest moderne kjøkkenfabrikk på 123 000 kvm som vi bygger for Nobia utenfor Jönköping.

MED OMTANKE FOR DETALJENE

Det skal naturligvis være rasjonelt og smidig når vi bygger for logistikk- og industrimarkedet. I tillegg skal det være stabilt og solidt, slik at tunge paller skal kunne losses og lastes uten slitasje på lokalene. Vi vil imidlertid gjerne legge til ytterligere en dimensjon, ettersom vi tror at trivsel på jobben i stor grad er knyttet til at det er trivelig å oppholde seg i lokalene og at det føles fint og moderne.

I samarbeid med arkitekt og leietaker ser vi følgelig på hvordan lokalene kan utformes også ut fra et estetisk perspektiv. Vårt mål er å skape en kontrast til et svært firkantet ytre som er selve fundamentet for et velfungerende anlegg, og vi gjør det med omtanke for farger, form, materialer og detaljer.